Životní prostředí

ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKA

Společnost ASMO Czech s.r.o. je významným dodavatelem motorků do automobilového průmyslu. Vysoká kvalita našich výrobků spolu s vysokým standardem ochrany životního prostředí je náš cíl.

Systémovým přístupem k ochraně životního prostředí chce společnost udržet standardní životní prostředí v nejbližším okolí pro budoucí generace.

  • Základem péče o životní prostředí je uplatnění účinného řídícího systému – systému environmentálního managementu, kde zásady environmentální politiky vyjádřené environmentálními cíli se stanou integrální součástí řízení společnosti ASMO. Systémovými opatřeními přispějeme k péči či minimalizaci vlivů zatížení.
  • Dodržování právních předpisů a jiných požadavků na ochranu životního prostředí a jejich aktivní uplatňování při všech činnostech společnosti ASMO jsou základem pro kontinuální proces zlepšování environmentálního profilu naší společnosti.
  • Environmentální profil zlepšujeme neustálým zdokonalováním výrobních procesů v souladu s nejnovějšími technickými a vědeckými poznatky, požadavky zákazníků a očekáváním veřejnosti. Vývojem výrobků směřujeme k recyklaci a opakovanému používání zpracovávaných materiálů.
  • Systematickým vzděláváním zaměstnanců budeme připravovat a motivovat naše zaměstnance k provádění svých činností environmentálně odpovědným způsobem.
  • Pravidelné poskytování informací zaměstnancům, veřejnosti a veřejnoprávním orgánům přispívá k naší důvěryhodnosti našich záměrů.
  • Budeme prosazovat a rozvíjet naše zásady tak, aby se postupně uplatňovaly i u dodavatelů surovin, polotovarů, výrobků a služeb a aby se dostaly do souladu s našimi environmentálními pravidly.

Dokument o naší environmentální politice je ke stažení níže.

Společnost ASMO Czech s.r.o. je zapsána do Seznamu osob, které jsou nostieli povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů podle zákona č. 477/2001 Sb., o obalech, pod registračním číslem 0331/500/518/12.

Obaly a obalové prostředky používané ve firmě ASMO Czech s.r.o. splňují požadavky zákona 477/2001 Sb.

ISO 14001