Kvalita

ASMO Czech s.r.o. - POLITIKA KVALITY

Společnost ASMO Czech s.r.o. je významným dodavatelem systémů s elektromotory do automobilového průmyslu.

“Zavazujeme se vyrábět kvalitu, která uspokojuje očekávání našich zákazníků cestou neustálého zlepšování a svědomitým přístupem pracovníků.”

Zásady politiky kvality:

  1. Společnost usiluje o dosažení výjimečné kvality našich výrobků a služeb, které předčí očekávání zákazníků.
  2. Systém kvality je udržován tak, aby splnil všechny požadavky v souladu s normou IATF 16949.
  3. Usilováním o podnětnou atmosféru, soustavným systémovým a procesním zlepšováním se předejde problémům.
  4. Školení pracovníků přináší systémové změny a následná zlepšení, která se odrážejí na jejich zdravotním stavu, sociální situaci a v oblasti bezpečnosti práce jako nejvyšší prioritě.
  5. Rozvoj spolupráce s dodavateli znamená soustavné zlepšování kvality výrobků, včasnosti dodávek a dodavatelské podpory.
  6. Společnost vytváří prostředí podněcující týmovou spolupráci.

Vedení společnosti se zavazuje plnit vybrané požadavky zainteresovaných stran, prosazovat a vytvářet podmínky pro uplatňování zásad politiky kvality.

Více informací viz soubor ke stažení:

IATF 16949 (CZ)

IATF 16949 (EN)